Firma sprzątająca Galar

Przesyłania do nas zdjęcia od strony Państwa ma na sobie wyrażenia zgody i akceptacja przetwarzania przez nas danych, jako firma Galar, na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006 r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim. Szczegółowo w przypadku wykorzystywania wizerunku jeżeli takie będą.

Jesteśmy jako firma, oświadczamy, że:
- wysłane do nas zdjęcia będą przetwarzane wyłączne przez nas
- zdjęcia NIE będą:
    - opublikowane w Internecie
    - drukowane
    - wysłane do osób trzecich (osób spoza firmy Galar Sp. z o.o.)
    - zapisywane na jakiekolwiek rodzaje pamięci
- wysłane do nas zdjęcia będą usunięte w ciągu 1 miesiąca